IC Konferencije

Application – Speakers

(Prijave za aktivne sudionike zatvorene)

U današnje vrijeme stručnjaci teže implementirati i kombinirati nove pristupe s postojećim metodama u radu s djecom s teškoćama u razvoju kako bi njima i njihovim obiteljima pružili adekvatnu podršku. S obzirom na brojna istraživanja koja dokazuju utjecaj različitih metoda u praksi, prepoznata je potreba za multidisciplinarnim pristupom u razmjeni znanja i strateškom planiranju rada s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

U cilju razvijanja dijaloga među stručnjacima iz različitih područja, glavni fokus ove konferencije su inovativne metode i pristupi radu s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Tematska područja konferencije

Ove će se godine tematska područja konferencije usmjeriti na rad s obitelji i roditeljima djece s teškoćama u razvoju te na prikaz praksi, metoda i načina rada različitih organizacija koje djeluju u zajednicama poput vrtića, škola, udruga, centara i mnogih drugih, iz različitih dijelova Hrvatske.

 • Rad s obitelji i roditeljima

Svjedočimo razvoju i korisnosti brojnih terapijskih metoda kojima utječemo na razvoj vještina i sposobnosti djeteta s teškoćama u razvoju no poznato je kako odnos između djeteta i stručnjaka može biti važan prediktor uspješnosti terapije ili obrazovnog programa, bez obzira na odabranu metodu rada. Odnos koji je za dijete ipak najvažniji jest onaj između njega i roditelja, odnosno primarnih skrbnika i ostalih članova obitelji koji čine djetetovu svakodnevnicu. Sve više stručnjaka uviđa kako rad s djetetom s teškoćama podrazumijeva i rad s roditeljima što se može odnositi ne samo na edukaciju roditelja o svakodnevnim postupanjima već i na pružanje psihosocijalne pomoći u vidu usvajanja mehanizama nošenja sa stresom. Na koji način stručnjaci uključuju roditelje i obitelji u terapijski tretman djeteta s teškoćama u razvoju, na koji način uključuju komponentu obiteljske dinamike u kreiranje plana i programa za dijete te koji su načini pružanja psihosocijalne podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju biti će neke tema ovogodišnje konferencije.

 • Prikaz prakse organizacija iz različitih lokalnih zajednica

Osjećaj sigurnosti važan je svakoj obitelji djeteta s teškoćama u razvoju. On nerijetko izostaje odmah na samom početku spoznavanja da je djetetu potrebna dodatna podrška i drugačiji pristup njegovom razvoju. Obitelji djece s teškoćama u razvoju u potrazi za terapijskim uslugama i edukacijom fokus najčešće usmjeravaju na veće gradove gdje se uglavnom i obavlja inicijalna dijagnostika te u kojima njihovo dijete može dobiti odgovarajuću podršku koja mu je potrebna. Takva se usmjerenost ponekad obrazlaže nedostatnom podrškom unutar vlastite lokalne zajednice koja, iako može izostati, često je odraz centralizacije usluga te nedovoljne informiranosti i svjesnosti o postojećim uslugama u zajednici. Iako činjenice ukazuju da bi dostupnih usluga u lokalnim zajednicama trebalo biti više, postoji veliki broj kvalitetnih pružatelja usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Zato jednu od tematskih područja ove konferencije posvećujemo upravo njima. U sklopu ovog tematskog područja pozivamo stručnjake da predstave svoje organizacije i praksu te načine provođenja svojih usluga za djecu s teškoćama u razvoju.

Are you working with children with SEND in a research or professional capacity? Do you want to share your knowledge and experience with others? Feel free to send us a proposal for your presentation at the online conference Innovative methods and approaches in working with children with SEND by filling out the form below.

Vaš rad možete izložiti u obliku predavanja na konferenciji ili u obliku postera koji će biti objavljen na mrežnoj stranici konferencije u sklopu poster sekcije.

No registration fee is required for speakers at the conference.

Instructions for submitting the abstract

Sažetak se dostavlja na engleskom i hrvatskom jeziku. Sadrži do 300 riječi teksta bez tablica i grafikona. Treba sadržavati 3-5 ključnih riječi. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika neće biti uključeni u postupak recenzije.

Sažetak treba sadržavati:

 1. A brief description of the problem (or current situation in practice) that motivated you
 2. The purpose or goal of your work, project or research
 3. Opis metode, pristupa ili kombinacije različitih ideja kojom se došlo do rezultata (u praksi ili istraživanju)
 4. Your observations, results and / or feedback from users and families
 5. Your advice or contribution to practice

Sažetak, u slučaju izvornog istraživanja, treba biti strukturiran i uključivati sljedeće: Opis problema (uvod), metode, rezultate, raspravu i zaključak.

Tehničke upute za izradu postera:

Poster mora sadržavati:

 • naslov rada
 • sažetak
 • ključne riječi
 • ime i prezime svih autora
 • naziv organizacije iz koje dolazite

Poster može biti izrađen u bilo kojem programu za grafički dizajn i oblikovanje (Canva, Corel, Adobe Illustrator i sl.) te dostavljen u pdf. obliku. Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman…). Dimenzije postera moraju biti u pejzažnom formatu (16:9) ne manje od 1920×1080 piksela. Veličina datoteke mora biti manja od 10 MB. Ukoliko autor želi, na posteru može objaviti svoju e- mail adresu kako bi ga sudinici konferenciji mogli kontaktirati u slučaju dodatnih pitanja.

Na konferenciji nije predviđeno poster izlaganje. Predajom svog postera pristajete na njegovu objavu na mrežnoj stranici konferencije gde će sudionici konferencije i drugi posjetitelji mrežne stranice poster moći pogledati i preuzeti sa stranice. Posteri će biti objavljeni na dan konferencije te će biti izloženi 7 dana nakon konferencije.

Tehničke upute za izradu prezentacije:

Prezentacija mora sadržavati:

 • naslov rada
 • ime i prezime svih autora
 • naziv organizacije iz koje dolazite

Broj stranica/slajdova prezentacije nije ograničen. Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman…). Predviđeno trajanje izlaganja prezentacije je 10 minuta.

Sažeci radova aktivnih izlagača bit će objavljeni u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo.

If you have any further questions, please feel free to contact us via e-mail: info@ic-konferencije.eu or telephone number +385 31 782 454.

Obrazac za prijavu

(Zatvorene prijave za aktivne sudionike)

U slučaju da Vaša prijava za aktivno izlaganje ne bude prihvaćena od strane Programskog odbora, isti će Vam ponuditi da svoj rad predstavite u obliku postera. Poster sekcija biti će objavljena na mrežnoj stranici konferencije.