IC Konferencije

O KONFERENCIJI

Međunarodnu konferenciju Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju organizirao je Dječji kreativni centar DOKKICA u suradnji sa specijaliziranom školom iz Liverpoola Abbot’s Lea School i Filozofskim fakultetom Osijek. Ova konferencija organizirala se u okviru projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku koji se provodi u partnerstvu s Gradom Osijekom i Općinom Ernestivnovo.

Konferencija se održala održati 15. lipnja 2022. godine u hibridnom obliku (putem Zooma i u prostoru Filozofskog fakulteta Osijek) u vremenu od 8:30 do 18:00 sati.

Sudjelovanje na konferenciji besplatno je za sve sudionike.

Razlozi organiziranja konferencije

U svijetu se danas koriste brojne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Ovisno o stupnju razvijene svijesti i dostupnim resursima svaka zajednica nastoji naći najbolja rješenja za tu skupinu djece kako bi se u radu s njima postigao najbolji rezultat, odnosno najveći mogući napredak. S obzirom na individualne karakteristike svakog djeteta i različite potrebe pojedine obitelji, stručnjacima je danas važno kombinirati različite metode i pristupe s ciljem ostvarivanja najvećih potencijala svakog djeteta. Ponekad će dvije metode rezultirati novim, integrativnim pristupom, a ponekad će zahtijevati suradnju više stručnjaka različitih specijalizacija. Dvama važnim čimbenicima uspješne terapije smatramo razvoj odnosa s djetetom i obitelji te osiguravanje prikladnih senzoričkih uvjeta s ciljem poticanja djetetove (samo)regulacije.

Međunarodnom konferencijom Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju težili smo kreiranju inkluzivnog konferencijskog programa koji će obuhvatiti širok raspon metoda i pristupa odnosno stručnjaka iz različitih zemalja kako bismo predstavili društvenu raznolikost.

Upravo smo zato ovom konferencijom željeli kreirati mjesto razmjene iskustava stručnjaka koji su razvili i/ili primijenjuju različite metode, pristupe i tehnike u terapiji s djecom s teškoćama u razvoju, ali i modelima rada koji obuhvaćaju uključivanje cijele obitelji u spomenuti proces. Cilj je konferencije i kreirati platformu za okupljanje stručnjaka različitih usmjerenja i specijalizacija kako bismo doprinijeli razmjeni iskustava stručnjaka u radu s djecom s teškoćama u razvoju te omogućili brže i učinkovitije rješavanje izazova i smanjenje društvenih nejednakosti u uslugama namijenjenim toj skupini korisnika.

Tematska područja konferencije:

  • Povezivanje različitih pristupa, metoda i tehnika u radu s djecom s teškoćama u razvoju
  • Senzorno – integrativne aktivnosti – rana intervencija i školska dob
  • Obitelj kao ključan čimbenik planiranju i provođenju obrazovnog, preventivnog i terapijskog programa
  • Prikupljanje podataka – planiranje, praćenje i evaluacija napretka
  • Terapijski rad u procesu odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju

Konferenciju je otvorila Ines Novak, predsjednica DOKKICE te uputila pozdrav i zahvalu nazočnima u dvorani i online. U uvodnom djelu obratili su se i izv.prof.dr.sc. Sanja Jukić, prodekanica za nastavu i studente u ime Filozofskog fakulteta Osijek, izv.prof.dr.sc. Ante Bilić Prcić, dekan Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Zagreb te iz Liverpoola, u ime Abbot’s Lea School, Sara Muršić predsjednica Programskog odbora konferencije. Na konferenciji je sudjelovalo preko 400 sudionika iz cijelog svijeta od čega je njih 20 sudjelovalo aktivno kao predavači i izlagači dok je dio sudionika prijenos pratio uživo u maloj svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta Osijek od 8:30 do 18 sati koliko je trajala konferencija. Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju su podržali projektni partner Grad Osijek, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zdravstveno veleučilište Zagreb te Jamnica, sponzor konferencije.