IC Konferencije

PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednica Programskog odbora:

Maja Lang Morović je doktorandica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala u radu Kabineta za senzornu integraciju, Nastavno- kliničkog centra Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Ree Fulgosi Masnjak. Magisterij stječe na Sveučilištu Harvard, Graduate School of Education, programu Mind, Brain and Education. Profesionalni razvoj započela je kao rehabilitator na dječjem odjelu Klinike za reumatologiju, fizikalnu mediciju i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. Nakon toga zapošljava se na Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gdje se bavi promicanjem zdravog rasta i razvoja te prevencijom kroničnih bolesti u dojenčadi i djece.

Maja Lang Morović ic konferencije

Članovi Programskog odbora:

Redovita je profesorica u trajnom zvanju i znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovita članica Hrvatske akademije odgojno obrazovnih znanosti i članica njezinog Predsjedništva. Voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija u okviru kojeg je sunositeljica više kolegija koje izvodi na engleskom jeziku. Predstavnica je Fakulteta u Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije i članica je Panela za vrednovanje znanstvenih projekata Nacionalne zaklade za znanost. Voditeljica je suradnje studijskog programa- Rehabilitacija s Indiana State University, College of Health and Human Services, Department of Kinesiology, Recreation and Sport.
Osnovala je i pokrenula kontinuiranu aktivnost senzorno integrativne procjene u Kabinetu za senzornu integraciju, Nastavno- kliničkog centra Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je i voditeljica. Koautorica je interdisciplinarnog tehnološkog projekta „Prvi hrvatski Višeosjetilni park”, na osnovu kojeg je grad Zagreb uvršten u katalog ekoloških gradova Europe.
Kontinuirano izvodi stručne edukacije iz Senzorne integracije kroz više razina/ modula, za edukacijske rehabilitatore i stručnjake drugih profesija u okviru Centra za cjeloživotno učenje, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Članica je i jedna od osnivačica više domaćih i stranih znanstvenih i stručnih udruženja i jedne nevladine, neprofitne organizacije.

Rea Fulgosi Masnjak

Redovita je profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.
Znanstveni, nastavni i stručni rad fokusirala je na inkluzivno obrazovanje, socijalnu inkluziju djece s teškoćama u razvoju, njihove socijalne i emocionalne kompetencije i njihove odnose s vršnjacima (prijateljstvo, prihvaćenost, usamljenost, vršnjačko nasilje). Pored toga, njen znanstveni i nastavni interes usmjeren je na podršku obiteljima djece s teškoćama, suradnju između stručnjaka i osobni razvoj stručnjaka koji pružaju podršku djeci s teškoćama i njihovim obiteljima.
Objavila je 26 cjelovitih znanstvenih radova, 2 poglavlja u znanstvenoj monografiji, 11 poglavlja u stručnim knjigama i 5 stručnih radova u časopisima. U postupku objavljivanja su joj 4 znanstvena rada. Urednica je u dvije stručne knjige objavljene na engleskom i hrvatskom jeziku. Kao pozvani predavač održala je brojna plenarnih izlaganja, većinom na međunarodnim inozemnim skupovima. Sudjelovala je u brojnim znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim projektima, a nekoliko je i sama vodila.
Kreirala je tri nova kolegija koji se provode na diplomskom studiju Edukacijska rehabilitacija. Izvodi nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Pored toga izvodi nastavu na Sveučilištu u Mostaru, BiH, te na Sveučilištu u Ljubljani, Slovenija.
Dugi niz godina pružala je psihoterapijsku podršku djeci s teškoćama i njihovim roditeljima kroz Kabinet za psihoterapiju Centra za rehabilitaciju ERF-a.
Obnašala je funkciju prodekana za znanost Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, u dva mandata bila je pročelnica Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, te u dva mandata voditeljica međunarodne suradnje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Anamarija Žic Ralić ic konferencije

Claire Sangster Jokić predavačica je na Studiju radne terapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Završila je diplomski studij psihologije i radne terapije u Kanadi i poslijediplomske studije na Sveučilištu u Cambridgeu. Kao radni terapeut u Kanadi, Claire je radila u integriranom centru za obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju. Njezini znanstveni interesi uključuju okupacijsku i socijalnu participaciju osoba s invaliditetom, djece s razvojnim poremećajem koordinacije i kognitivne pristupe za omogućavanje sudjelovanja u svakodnevnim aktivnostima.

Claire Sangster Jokic

Voditeljica Stručne jedinice logopedije i rehabilitacije slušanja u Centru za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb; Marte Meo supervizorica, instruktorica Senzorno integracijske pedagogije prema GSID principima, SI Baby i i Floortime terapeutkinja, uključena u napredni intenzivni mentorski program STAR Instituta, Denever, Colorado. Kontinuirano provodi praktične edukacije za stručnjake u području tretmana djece s razvojnim teškoćama, a uz dugogodišnji rad s obiteljima djece s komunikacijskim teškoćama i razvoj profesionalnog identiteta, započela je i put u Gestalt psihoterapiju.