IC Konferencije

Prijava – Pasivni sudionik

(Prijave za pasivne sudionike zatvorene)

U današnje vrijeme stručnjaci teže implementirati i kombinirati nove pristupe s postojećim metodama u radu s djecom s teškoćama u razvoju kako bi njima i njihovim obiteljima pružili adekvatnu podršku. S obzirom na brojna istraživanja koja dokazuju utjecaj različitih metoda u praksi, prepoznata je potreba za multidisciplinarnim pristupom u razmjeni znanja i strateškom planiranju rada s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

U cilju razvijanja dijaloga među stručnjacima iz različitih područja, glavni fokus ove konferencije su inovativne metode i pristupi radu s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Tematska područja konferencije

Ove će se godine tematska područja konferencije usmjeriti na rad s obitelji i roditeljima djece s teškoćama u razvoju te na prikaz praksi, metoda i načina rada različitih organizacija koje djeluju u zajednicama poput vrtića, škola, udruga, centara i mnogih drugih, iz različitih dijelova Hrvatske.

Rad s obitelji i roditeljima

Svjedočimo razvoju i korisnosti brojnih terapijskih metoda kojima utječemo na razvoj vještina i sposobnosti djeteta s teškoćama u razvoju no poznato je kako odnos između djeteta i stručnjaka može biti važan prediktor uspješnosti terapije ili obrazovnog programa, bez obzira na odabranu metodu rada. Odnos koji je za dijete ipak najvažniji jest onaj između njega i roditelja, odnosno primarnih skrbnika i ostalih članova obitelji koji čine djetetovu svakodnevnicu. Sve više stručnjaka uviđa kako rad s djetetom s teškoćama podrazumijeva i rad s roditeljima što se može odnositi ne samo na edukaciju roditelja o svakodnevnim postupanjima već i na pružanje psihosocijalne pomoći u vidu usvajanja mehanizama nošenja sa stresom. Na koji način stručnjaci uključuju roditelje i obitelji u terapijski tretman djeteta s teškoćama u razvoju, na koji način uključuju komponentu obiteljske dinamike u kreiranje plana i programa za dijete te koji su načini pružanja psihosocijalne podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju biti će neke tema ovogodišnje konferencije.

Prikaz prakse organizacija iz različitih lokalnih zajednica

Osjećaj sigurnosti važan je svakoj obitelji djeteta s teškoćama u razvoju. On nerijetko izostaje odmah na samom početku spoznavanja da je djetetu potrebna dodatna podrška i drugačiji pristup njegovom razvoju. Obitelji djece s teškoćama u razvoju u potrazi za terapijskim uslugama i edukacijom fokus najčešće usmjeravaju na veće gradove gdje se uglavnom i obavlja inicijalna dijagnostika te u kojima njihovo dijete može dobiti odgovarajuću podršku koja mu je potrebna. Takva se usmjerenost ponekad obrazlaže nedostatnom podrškom unutar vlastite lokalne zajednice koja, iako može izostati, često je odraz centralizacije usluga te nedovoljne informiranosti i svjesnosti o postojećim uslugama u zajednici. Iako činjenice ukazuju da bi dostupnih usluga u lokalnim zajednicama trebalo biti više, postoji veliki broj kvalitetnih pružatelja usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Zato jednu od tematskih područja ove konferencije posvećujemo upravo njima. U sklopu ovog tematskog područja pozivamo stručnjake da predstave svoje organizacije i praksu te načine provođenja svojih usluga za djecu s teškoćama u razvoju.

Sudjelovanje na konferenciji besplatno je te za nju nije potrebno uplatiti kotizaciju. Ako želite sudjelovati kao pasivni sudionik, potrebno je ispuniti obrazac te u sklopu njega objasniti razloge i motivaciju svojeg uključivanja na konferenciju.

Prijave za pasivne sudionike zatvorene