IC Konferencije

O PROJEKTU

Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku projekt je  namijenjen širenju mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove  obitelji. 

Projekt je odobren u okviru Poziva Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (UP.02.2.2.15) u okviru Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa, odnosno  Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

Specifični ciljevi:

  1. Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti Urbane aglomeracije Osijek o pružanju podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima
  2. Unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i članovima njihovih obitelji na području Urbane aglomeracije Osijek.

Nositelj projekta: Dječji kreativni centar DOKKICA

Partneri: Općina Ernestinovo i Grad Osijek

Financijska sredstva: 1.999.200,00 kuna

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Korisnici: Djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području Urbane aglomeracije Osijek

Želja nam je kreirati usluge koje će osigurati podršku cijeloj obitelji djeteta s teškoćama u razvoju uključivanjem roditelja u edukaciju i paralelnim pružanjem psihosocijalne podrške svim njezinim članovima. S tim ciljem u sklopu projekta razvijene su suradnje sa specijaliziranom školom Abbot’s Lea School, Liverpool, Engleska i STAR Institutom, Denver, Colorado.