IC Konferencije

O VIZIJI

Ukratko o viziji Integrativni centar za savjetovanje i podršku

Integrativni centar za savjetovanje i podršku vizija je nastala na temelju potreba zajednice, dugogodišnjeg iskustva naše organizacije u provedbi i razvoju socijalnih usluga za djecu i obitelji u riziku i vizije stručnog tima o stvaranju modela podrške u skladu sa suvremenim europskim i svjetskim standardima utemeljenim na sveobuhvatnom, holističkom pristupu u radu s djecom i obiteljima u riziku.

Integrativni centar za savjetovanje i podršku pridonosi:

  1. ostvarivanju prava prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta
  2. ostvarivanju Globalnih ciljeva održivog razvoja
  3. ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta provedbe na području socijalne politike prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine
  4. regionalnoj dostupnosti i razvoju nedostatnih i nerazvijenih socijalnih usluga za djecu i obitelji u riziku
  5. ciljevima Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek
  6. prioritetima ESF-a
  7. načelima Europskog stupa socijalnih prava
  8. ciljevima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Potrebe zajednice istražene su dugogodišnjom pripremom i provedbom projekata i programa u sklopu kojih smo razvijali suradnje s brojnim dionicima i stručnjacima iz sustava socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja i zdravstva.