IC Konferencije

PLENARNI IZLAGAČI

Andreja Štefulj

O predavaču: Andreja Štefulj certificirana je RDI savjetnica te učiteljica Yoge i Mindfulnessa za odrasle i djecu s teškoćama u razvoju. Dobrobiti Yoge i Mindfulnessa iskusila je tijekom dugogodišnje prakse te navodi da oni imaju utjecaj na razvoj pažnje, koncentracije, smanjenje anksioznosti i imaju povoljan utjecaj na razvoj tehnika opuštanja. Živi u Londonu, gdje radi s obiteljima djece s teškoćama te ima iskustva u pružanju virtualne podrške. Njezina je misija pružanje podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju da bi iskoristili svoj puni potencijal.

Tematsko područje: Povezivanje različitih pristupa, metoda i tehnika u radu s djecom s teškoćama u razvoju

Naziv predavanja: O RDI pristupu, Yogi i Mindfulnessu za djecu s teškoćama u razvoju

Mim Ochsenbein

O predavaču: Mim Ochsenbein radni je terapeut s više od 25 godina iskustva u kliničkom radu s djecom s teškoćama u razvoju. Njezino široko iskustvo u praksi i dodatne specijalizacije unaprijeđene su magisterijem iz socijalne skrbi, s naglaskom na neprofitnom upravljanju i razvoju programa. Kombinacija njezine akademske pozadine i profesionalnog iskustva daje jedinstven pogled na svijet koji Mim primjenjuje u razvoju edukacijskih programa STAR Instituta. Njezin je fokus na pomaganju drugima u razumijevanju neurorazličitosti. Mim nastoji stvoriti sveobuhvatnu praksu izravne brige o korisnicima, razvoju programa, savjetovanja i poučavanja.

Tematsko područje: Senzorno-integrativne aktivnosti – rana intervencija i školska dob

Naziv predavanja: STAR’s Foundations to Development in Practice: Uvod u dinamiku senzornog procesuiranja, regulacije i odnosa

Monika Novak Pavlic

O predavaču: Monika Novak Pavlic doktorandica je, magistra edukacijske rehabilitacije te prvostupnica fizioterapije. Od 2016. posvećena je znanstvenom radu i poučavanju na dva diplomska studijska programa: Fizioterapija i Menadžment u zdravstvu. U svojem znanstvenom radu bavi se istraživanjem dobrobiti roditelja i obitelji djece s teškoćama u razvoju, modelima podrške i usluga u razvojnoj rehabilitaciji, obitelji usmjerenoj skrbi, adaptacijom i implementacijom na dokazima utemeljene prakse te translacijskom znanošću. 

Tematsko područje: Potpora roditeljima djece s teškoćama u razvoju

Naziv predavanja: Potpora i dobrobit roditelja djece s teškoćama u razvoju u ranoj razvojnoj (re)habilitaciji

Silvija Pucko

O predavaču: Silvija Pucko edukacijska je rehabilitatorica, osnivačica i  ravnateljica Centra za ranu intervenciju MURID. Cijeli svoj radni vijek posvećena je specijalizaciji za područje rane intervencije te je u kontinuiranom obrazovanju završila brojne edukacije. Koautorica je priručnika Down sindrom – vodič za roditelje i stručnjake.  Voditeljica je radionica Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus te interna supervizorica samog programa. Posljednjih godina bavi se dijagnostikom, edukativnim radom, razvojem standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i stvaranjem intersektorskog modela rane intervencije.

Tematsko područje: Planiranje, evaluacija i praćenje napretka

Naziv predavanja: Praksa temeljena na dokazima – evaluacija pristupa, kompetencija i rehabilitacijskog učinka kao temelj profesionalizma

Smiljana Zrilić

O predavaču: Smiljana Zrilić redovita je profesorica na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, gdje predaje kolegije: Inkluzijski odgoj i obrazovanje, Pedagogija djece s posebnim potrebama, Specifične teškoće učenja, Poremećaji u ponašanju djece rane i predškolske dobi te Daroviti učenici. Područja njezina znanstvenog interesa jesu inkluzija i odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama. Napisala je oko stotinu znanstvenih i stručnih radova, sveučilišni priručnik Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole te u koautorstvu sveučilišni udžbenik Integralan pristup darovitosti – perspektiva u odgoju i obrazovanju.   

Tematsko područje: Terapijski rad u procesu odgoja i obrazovanja

Naziv predavanja: Ocjenjivanje djece s teškoćama – koliko zaista vrednujemo njihov trud i sposobnosti?