IC Konferencije

PLENARNO PREDAVANJE - Prikaz prakse organizacija iz različitih lokalih zajednica

Procesu procjene, dijagnostike i terapije djece s teškoćama u razvoju važno je pristupiti timski i interdisciplinarno. S vremenom sve više stručnjaka uviđa važnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja te sukladno tome iniciraju nove načine rada i suradnje. Nažalost, takvi pristupi nisu još uvijek svima jednako dostupni, no provode se i rezultati takvog načina rada govore o važnosti spomenutog pristupa.

Drago nam je najaviti našu drugu plenarnu predavačicu na ovogodišnjoj konferenciji Dinu Dežmar, mag. rehab. educ., koja će održati svoje predavanje u sklopu tematskog područja Prikaz prakse organizacija iz različitih lokalnih zajednica.

Dina Dežmar magistra je edukacijske rehabilitacije, psihoterapeutkinja Integrativne psihoterapije i specijalizantica poslijediplomskog studija “Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prvih šesnaest godina rada provela je u odgojno-obrazovnom sustavu gdje je za svoj rad primila dva vrijedna priznanja. U 2020. godini napreduje u zvanje učitelja mentora. Tijekom godina redovito se stručno usavršava, sudjeluje i izlaže svoja znanja i iskustva na stručnim skupovima i simpozijima, županijskim stručnim vijećima, vodi radionice za roditelje te svoj rad nadopunjuje brojnim drugim volonterskim aktivnostima.

Od 2019. godine aktivno sudjeluje u svim fazama razvoja Tima za ranu intervenciju Specijalne bolnice Rovinj te u kolovozu 2020. počinje raditi kao stručni suradnik edukacijski rehabilitator. Uz timsku procjenu i dijagnostiku, provodi individualne i grupne edukacijsko-rehabilitacijske tretmane, savjetovanje roditelja te je mentorica studentima edukacijske rehabilitacije koji stručnu praksu obavljaju u Specijalnoj bolnici Rovinj.