IC Konferencije

Prijava – Aktivni sudionik

(zatvorene prijave za aktivne izlagače)

U današnje vrijeme stručnjaci teže implementirati i kombinirati nove pristupe s postojećim metodama u radu s djecom s teškoćama u razvoju kako bi pružili adekvatnu podršku. S obzirom na brojna istraživanja i dokazan utjecaj različitih metoda u praksi, prepoznata je potreba za multidisciplinarnim pristupom u razmjeni znanja i strateškom planiranju.

U cilju razvijanja dijaloga među stručnjacima iz različitih područja, glavni fokus ove konferencije su inovativne metode i pristupi radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Tematska područja konferencije su:

 • Povezivanje različitih pristupa, metoda i tehnika u radu s djecom s teškoćama u razvoju
 • Senzorno – integrativne aktivnosti – rana intervencija i školska dob 
 • Obitelj kao ključan čimbenik planiranju i provođenju obrazovnog, preventivnog i terapijskog programa 
 • Prikupljanje podataka – planiranje, praćenje i evaluacija napretka 
 • Terapijski rad u procesu odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju 

Stručnjak ste u radu s djecom s teškoćama u razvoju? Želite svoja znanja i iskustva podijeliti s drugima? Budite slobodni poslati nam prijedlog kojim se želite predstaviti na online konferenciji Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju popunjavanjem obrasca u nastavku.

Za aktivno sudjelovanje na konferenciji nije potrebno uplatiti kotizaciju.

Osnovni kriteriji za prijavu radova:

 • Jasno definiran cilj i tema
 • Originalnost doprinosa 
 • Relevantnost za tematsko područje i temu konferencije 
 • Potencijal za raspravu (interaktivnost) i razvoj buduće suradnje i projekata 
 • Utjecaj na praksu, istraživanje i/ili zakonodavstvo
 • Utemeljenost u suvremenom empirijskom i/ili kliničkom spoznajama i dokazima

Tehničke upute za dostavu sažetka:

Sažetak se dostavlja na na engleskom ili hrvatskom jeziku. Sadrži do 300 riječi teksta bez tablica i grafikona. Treba sadržavati 3-5 ključnih riječi. Sažetak, u slučaju izvornog istraživanja, treba biti strukturiran i uključivati sljedeće: Uvod, metode, rezultate, raspravu i zaključak.

U drugim slučajevima, sažetak treba sadržavati:

 1. Kratki opis motivacije (problem ili trenutno stanje u praksi)
 2. Svrha ili cilj rada, projekta ili istraživanja
 3. Opis metode, pristupa ili kombinacije različitih ideja kojom se doslo do rezultata (u praksi ili istrazivanju)
 4. Zapažanja, rezultati i/ili povratne informacije korisnika i obitelji
 5. Buduće smjernice ili doprinos praksi

Ako imate dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@ic-konferencije.eu ili na broj +385 31 782 454.

(zatvorene prijave za aktivne izlagače)