IC Konferencije

Prijava – Pasivni sudionik

(zatvorene prijave za pasivne sudionike)

U današnje vrijeme stručnjaci teže implementirati i kombinirati nove pristupe s postojećim metodama u radu s djecom s teškoćama u razvoju kako bi pružili adekvatnu podršku. S obzirom na brojna istraživanja i dokazan utjecaj različitih metoda u praksi, prepoznata je potreba za multidisciplinarnim pristupom u razmjeni znanja i strateškom planiranju.

U cilju razvijanja dijaloga među stručnjacima iz različitih područja, glavni fokus ove konferencije su inovativne metode i pristupi radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Tematska područja konferencije su:

  • Povezivanje različitih pristupa, metoda i tehnika u radu s djecom s teškoćama u razvoju
  • Senzorno – integrativne aktivnosti – rana intervencija i školska dob 
  • Obitelj kao ključan čimbenik planiranju i provođenju obrazovnog, preventivnog i terapijskog programa
  • Prikupljanje podataka – planiranje, praćenje i evaluacija napretka 
  • Terapijski rad u procesu odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju 

Sudjelovanje na konferenciji besplatno je te za nju nije potrebno uplatiti kotizaciju. Ako želite sudjelovati kao pasivni sudionik, potrebno je ispuniti obrazac te u sklopu njega objasniti razloge i motivaciju svojeg uključivanja na konferenciju.

(zatvorene prijave za pasivne sudionike)