IC Konferencije

SUORGANIZATORI

Abbot’s Lea School specijalizirana je državna škola u Liverpoolu koja pruža visoku kvalitetu obrazovanja za gotovo 300 učenika u dobi od 3 do 19 godina s poremećajem iz spektra autizma kod kojih su zastupljene različite komunikacijske, interakcijske i senzorne teškoće, kao i  teškoće u učenju.

Specijalizirana škola Abbot’s Lea School predstavlja kombinaciju tradicije i inovacije koja ima za cilj pružiti najbolje specijalno obrazovanje u Engleskoj i šire. Kao što i sami navode, njihova je novopronađena mantra biti najbolja specijalizirana škola na svijetu!

Ističu se svojim načinom rada i filozofijom djelovanja tvrdeći da klasičan školski sat ne bi trebao biti isključivo fokusiran na akademski napredak djeteta, već na kombinaciju akademskog napretka s kvalitetnom stručnom podrškom te s aktivnostima usmjerenim razvoju osnovnih životnih vještina koje obogaćuju život učenika i pripremaju ih za samostalnost i odraslu dob. Obrazovni program provode u relativno malim grupama da bi naglasili važnost personaliziranog pristupa učenju i podršci za svakog učenika. Također promiču neovisnost učenika kroz poticanje samostalnosti i vršnjačke suradnje uz odgovarajuću podršku osoblja. Na školu gledaju kao na zajednicu u kojoj se podjednako cijene stavovi učenika, mišljenja roditelja i ideje osoblja.

Njihova je profesionalna misija podržati učenike na njihovu putu izgradnje sretnog i ispunjenog života s jasno definiranim ciljevima za budućnost.

Filozofija obrazovanja: ASD MODEL ©

Akademski napredak (Academic progress) Specijalizirana podrška (Specialist support) Razvoj životnih vještina (Development of life skills)

U sklopu dvogodišnjeg projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku DOKKICA će organizirati dvije međunarodne konferencije za stručnjake u radu s djecom s teškoćama u razvoju u suradnji sa specijaliziranom školom Abbot’s Lea School. Kao jedan od vodećih stručnjaka u području odgoja i obrazovanja djece s poremećajem iz autističnog spektra te razvijenim odjelom za istraživanje i razvoj autističnog spektra (Autism research and development department), specijalizirana škola Abbot’s Lea School pomaže umrežavanju stručnjaka i znanstvenika s područja Hrvatske i inozemstva. Spajajući odgoj i obrazovanje s terapijskim pristupima u radu  otvorili su široku lepezu mogućnosti u kreiranju i provođenju usluga za djecu s teškoćama u razvoju te postavili standarde koje ćemo rado slijediti. U okviru konferencije ispred specijalizirane škole Abbot’s Lea School sudjeluje dr.sc. Sara Muršić kao predsjednica Programskog odbora konferencije.