IC Konferencije

INOVATIVNE METODE I PRISTUPI U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA

(prijave zatvorene)

Važni datumi:

Otvaranje prijava sažetaka: Rok za prijavu sažetaka: Obavijest o prihvaćanju sažetaka: Objava preliminarnog programa: Rok za prijavu pasivnih sudionika: Objava konačnog programa:
7.2.2022
4.4.2022
5.5.2022
9.5.2022
31.5.2022
5.6.2022

Preliminarni program konferencije

Konferenciju podržali:

Razvoj inovativnih socijalnih usluga - Integrativni centar za savjetovanje i podršku

Integrativni centar za savjetovanje i podršku projekt je namijenjen širenju mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Integrativni centar za savjetovanje i podršku

Vizija je nastala na temelju potreba zajednice, dugogodišnjeg iskustva naše organizacije u provedbi i razvoju socijalnih usluga za djecu i obitelji u riziku i vizije stručnog tima o stvaranju modela podrške u skladu sa suvremenim europskim i svjetskim standardima utemeljenim na sveobuhvatnom, holističkom pristupu u radu s djecom i obiteljima u riziku.