IC Konferencije

INOVATIVNE METODE I PRISTUPI U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA

Prijave zatvorene

Sažeci radova aktivnih izlagača bit će objavljeni u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo

Važni datumi:

Otvaranje prijava sažetaka: Rok za prijavu sažetaka: Obavijest o prihvaćanju sažetaka: Objava preliminarnog programa: Rok za prijavu pasivnih sudionika: Objava konačnog programa:
23.1.2023
12.4.2023
5.5.2023
31.5.2023
1.5 - 9.6.2023
12.6.2023

Konferenciju podržali:

Program konferencije

Poster sekcija

Razvoj inovativnih socijalnih usluga - Integrativni centar za savjetovanje i podršku

Integrativni centar za savjetovanje i podršku projekt je namijenjen širenju mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Integrativni centar za savjetovanje i podršku

Vizija je nastala na temelju potreba zajednice, dugogodišnjeg iskustva naše organizacije u provedbi i razvoju socijalnih usluga za djecu i obitelji u riziku i vizije stručnog tima o stvaranju modela podrške u skladu sa suvremenim europskim i svjetskim standardima utemeljenim na sveobuhvatnom, holističkom pristupu u radu s djecom i obiteljima u riziku.